Ταξιδεύοντας στην Covid-19 εποχή

Ανάλογα με τον προορισμό που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχετε και την αντίστοιχη ενημέρωση, τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και να έχετε λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα προστασίας!